Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overgange

Overgange

Igennem en barndom er der mange overgange, hvor et barn skal lære at fungere i nye sammenhænge. En ny sammenhæng med nye voksne, nye fysiske rammer eller andre faglige krav. På Bække Skole har vi fokus på at skabe gode/trygge overgange gennem hele barnelivet/ungdommen. Det gælder både overgang fra børnehave til skole – indskoling til mellemtrin – mellemtrin til udskoling – Gesten til Bække - udskoling til ungdomsuddannelse.

Vores fokus i alle overgange er:

  • At børnene danner relationer med kommende kammerater. At have følgeskab med kammerater/venner har betydning for børnenes oplevelse af at kunne mestre de udfordringer, der er forbundet med overgang til skolestart.
  • At børnene føler sig fortrolige med de nye fysiske rammer. Når børnene kender de fysiske rammer øger det tryghedsfølelsen. Det betyder også, at det skolestartende barn oplever tryghed på områder, hvor der typisk er mindre voksenkontakt end i børnehaven, fx på skolens legeplads.
  • At børnene oplever et ubrudt læringsforløb med kobling mellem tidligere og ny læring Det betyder, at barnet oplever indholdsmæssige koblingspunkter mellem det tidligere og det nye, hvor der kan dannes bro mellem tidligere og ny læring og understøtte barnets oplevelse af egen formåen. Barnet kan herved opleve sig kompetent allerede fra start.
  • At børnene oplever sig selv som kompetente og har følelsen af at høre til ved at lære regler og normer for adfærd i det nye miljø med hjælp fra de professionelle og andre børn i skolen. At kende reglerne og normerne øger følelsen af at høre til og hindrer misforståelser og eksklusion. På den måde kan barnet agere hensigtsmæssigt og opleve succes allerede i starten i de nye sammenhænge.
  • Samarbejde mellem forældre og professionelle. At der er et professionelt og positivt samarbejde mellem forældre og de professionelle giver tryghed til barnet.

 

For at sikre dette har iværksat en række tiltag ved de forskellige overgange. Dette kan I læse mere i om i folderne her på siden.

  • Indskrivning
  • Tyvstart
  • Samarbejde mellem Gesten Børnecenter og Bække Skole
  • Udskoligen
  • UPV og overgang til Ungdomsuddannelser